Położna - Poznań

Numer referencyjny oferty pracy: 
16102
Stanowisko: 
Rodzaj placówki: 
Formy zatrudnienia: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 

Klinika leczenia niepłodności w Poznaniu zatrudni POŁOŻNĄ.

 

Do głównych zadań na tym stanowisku należeć będzie:

 • rejestrowanie wizyt pacjentów i praca z dokumentacją medyczną
 • przygotowywanie pacjentów do zabiegów i procedur medycznych
 • asystowanie przy zabiegach i praca w punkcie pobrań
 • obsługa programu informatycznego

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na cały etat na podstawie umowy o pracę
 • brak konieczności pracy w systemie nocnym, niedzielę i w święta
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach
 • pakiet świadczeń pracowniczych (m.in. prywatna opieka medyczna LUX Med, karta sportowa MultiSport, polisa na życie)

 

Nasze oczekiwania względem kandydatów:

 • aktywne prawo wykonywania zawodu Położnej
 • predyspozycja do pracy w gabinecie zabiegowym
 • empatia, umiejętność pracy z ludźmi i miłe usposobienie
 • duża samodzielność w działaniu

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania aplikacji.


Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Farmacja.hr, z siedzibą w Józefowie: ul.Piaskowa 52, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000743747, NIP: 5322078890, zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Paweł Maliszewski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@farmacja.hr 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22[1] kodeksu pracy (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy); wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

CAPTCHA obrazkowa

Inne oferty od tego pracodawcy

Lekarz Ginekolog - Chorzów

Wymiar etatu: Na godzinyOferta wygasa: 2 tygodnie 5 dni

Lekarz internista - Toruń

Wymiar etatu: Do uzgodnieniaOferta wygasa: 2 tygodnie 5 dni

Lekarz laryngolog - Warszawa

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 5 dni

Neurolog - Warszawa

Wymiar etatu: Do uzgodnieniaOferta wygasa: 2 tygodnie 5 dni

Technik Elektroradiolog - Wrocław

Wymiar etatu: Do uzgodnieniaOferta wygasa: 1 dzień 30 minut

Lekarz Dermatolog - Warszawa Ursus

Wymiar etatu: Do uzgodnieniaOferta wygasa: 1 tydzień 30 minut

Okulista - Zielonka

Wymiar etatu: Do uzgodnieniaOferta wygasa: 2 tygodnie 5 dni

Lekarz Rodzinny - Wodzisław Śląski

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 2 tygodnie 5 dni

RATOWNIK MEDYCZNY - Warszawa

Wymiar etatu: Pełen etatOferta wygasa: 1 dzień 30 minut