Lekarz Rodzinny - Zapewnij opiekę swoim pacjentom w modelu subskrypcyjnym Doctor.One

Numer referencyjny oferty pracy: 
20586
Stanowisko: 
Wynagrodzenie netto: 
2500-10000
Rodzaj placówki: 
Formy zatrudnienia: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
 • Chcesz aktywnie budować swoją bazę zaufanych pacjentów i wspierać ich zdrowie poprzez zaangażowanie, troskę i całościowe podejście.
 • Chcesz współtworzyć nowy system opieki oparty na ciągłości relacjdi (Direct Primary Care). 
 • Interesuje Cię praca bazująca na wartościach, w której jesteś wynagradzany/-a za utrzymywanie pacjentów w zdrowiu, a nie rozliczany/-a za liczbę przeprowadzonych konsultacji (Value-based Care). 
 • Chcesz aktywnie łączyć technologię z życiem zawodowym. 
 • Zależy Ci na rozwijaniu kompetencji pozamedycznych tj. umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, tworzenie marki osobistej, zarządzanie własną praktyką lekarską…
  To miejsce idealne dla Ciebie!

 

Co oferujemy?

Umowa: B2B / Zlecenie 

Czas pracy: W Doctor.One to Ty ustalasz grafik i planujesz tzw. wirtualne obchody zgodnie z Twoją dostępnością i preferencjami.
Podczas obchodów możesz zarówno reagować na zapytania pacjentów (poprzez asynchroniczny chat, tele- lub wideokonferencje), wystawiać recepty, skierowania i zwolnienia, a także proaktywnie inicjować kontakt, pytając o to jak zadziałały przepisane rekomendacje, zachęcając do badań profilaktycznych i dbania o zdrowie. To Ty decydujesz ile czasu poświęcasz na każdego ze swoich pacjentów podczas obchodu. 

Wynagrodzenie: Zarobki opierasz na stałej miesięcznej subskrypcji ustalanej przez Ciebie dla każdego pacjenta indywidualnie, bazując na jego potrzebie i Twoim doświadczeniu - nie liczy się liczba wizyt, a ciągłość opieki medycznej nad Twoimi pacjentami. Jesteś więc wynagradzany za utrzymywanie pacjentów w zdrowiu, a nie za fragmentaryczne leczenie objawów. Średnio miesięczny abonament waha się w przedziale 50-300 zł/msc/pacjent i zależy od tego jakie pakiety stworzysz dla swoich pacjentów. 

Miejsce pracy: Cała Polska w modelu hybrydowym.
Możesz zarówno przyjmować swoich zaufanych pacjentów w gabinecie (jeżeli taki posiadasz), podczas wizyt domowych, jak i w bezpiecznym komunikatorze pełniącym funkcję wirtualnego gabinetu lekarskiego. 

Co zyskasz z Doctor.One:

 • Decyzyjność, jakich i ilu pacjentów chcesz objąć opieką oraz ile czasu im poświęcasz. 
 • Dostęp do aplikacji, która pozwoli Ci skupić się na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, a nie na formalnościach i dokumentacji. 
 • Przynależność do interdyscyplinarnego zespołu z całej Polski.
 • Pełne wsparcie zespołu Doctor.One na każdym etapie rozwoju własnego gabinetu.
 • Niezależność, podmiotowość w relacji z pacjentem, czas dla rodziny i odpoczynek :) 

 

Kogo szukamy?

Osoba, którą zatrudnimy:

 • Ma doświadczenie w pracy z pacjentami (min. 2-3 lata)
 • Jest otwarta na pracę z technologią 
 • Chce aktywnie budować bazę swoich zaufanych pacjentów
 • Będzie całościowo wspierać zdrowie pacjentów
 • Chce poprawiać jakość życia pacjentów, dzieląc się z nimi wiedzą

 

Poznaj nas

W Doctor.One razem z lekarzami tworzymy system opieki bazujący na stałym, długofalowym kontakcie pomiędzy lekarzami i ich pacjentami w modelu subskrypcyjnym. 

W bezpiecznym komunikatorze pełniącym funkcję gabinetu lekarskiego dajemy przestrzeń lekarzom do efektywnego dbania o zdrowie ich pacjentów, pacjentom zaś zapewniamy bezpośredni kontakt z ich zaufanym lekarzem. 

Naszą misją jest stworzyć standard opieki medycznej, w którym każdy pacjent ma swojego zaufanego lekarza, a każdy lekarz uwolniony od systemu bazującego na tyranii wizyt ma czas, wiedzę i przestrzeń by dbać o zdrowie swoich pacjentów. 

 • Jesteśmy na rynku od grudnia 2021r. 
 • Współpracują z nami lekarze ponad 30 specjalizacji z całej Polski. 
 • Laureat konkursu Start-up Challenge 2022 w kategorii Health & Biotechnology, towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu. 
 • Startup tygodnia według Forbes (Maj 2022) 
 • Obiecujący startup roku według EU-Startups (2022) 

Dołącz do Doctor.One i współtwórz nowy system opieki zdrowotnej! 
Zgłoś się, wyślij swoją aplikację przez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Doctor One Sp. z. o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Doctor One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000899724, NIP: 182223969, adres e-mail: contact@Doctor.One, zwana dalej Spółką. 2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Jędrzej Stępniowski. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@doctor.one. 3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 5) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom z którymi współpracujemy, w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom czy dostawcy oprogramowania, oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym. 8) W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z rozwiązania chmurowego Google Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. 9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. 11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: