Lekarz (cannabis industry)

Numer referencyjny oferty pracy: 
20405
Stanowisko: 
Specjalizacja: 
Wynagrodzenie netto: 
8000-16000
Rodzaj placówki: 
Formy zatrudnienia: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 

Jeśli słowo Medical Cannabis (marihuana lecznicza), nie wywołuje u Ciebie nadmiernej ekscytacji, ale poczujesz, że możesz i chcesz mieć wpływ; to zapraszamy do współtworzenia wyjątkowego miejsca oraz zespołu dla którego pacjent, jej/jego zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze.

Jeśli jednak jest inaczej, śmiało czytaj dalej i powiedz o nas osobie, która się z tego ucieszy. Z góry Ci dziękujemy za to.

W jednym miejscu skupiamy specjalistów z różnych dziedzin: lekarzy, terapeutów, psychoterapeutów, terapeutów ruchowych; stale budując przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Wspólnie z polskimi ekspertami i międzynarodowymi weteranami branży usług medycznych (Cannabis) w oparciu o finansowanie międzynarodowego funduszu branżowego (Cannabis) tworzymy przestrzeń, której głównym celem jest umożliwić pacjentom dostęp do przyjaznych, profesjonalnych i stale dostępnych specjalistycznych usług medycznych. Realizowane poprzez wizyty lekarskie w formule online (telewizyty) oraz konsultacji stacjonarnych w klinikach, które będziemy sukcesywnie uruchamiać, na początku na terenie Polski.

Tworzymy serdeczne miejsce i przestrzeń pracy w której każda osoba, szanująca innych, poczuje się zauważona, będzie wysłuchana i zrozumiana. W serdeczny i zrozumiały sposób rozmawiamy o złożoności pojęcia jakim jest zdrowie i proces zdrowienia. Chcesz pracować w takim środowisku? 

Zapoznaj się ze szczegółami poniżej.

 

Twoje zadania:

 

 • Dbanie o bezpieczeństwo danych wrażliwych pacjenta
 • Kwalifikacja pacjentów i prowadzenie terapii medyczną marihuaną
 • Prowadzenie wideo i tele-konsultacji lekarskich
 • Zapewnienie wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej oraz aktualnej wiedzy medycznej 
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawie o ochronie danych osobowych
 • Prawidłowe wystawianie recept, zaświadczeń, skierowań oraz zwolnień lekarskich
 • Aktualizację recept w sytuacji, kiedy lek był niedostępny, a recepta utraciła swoją ważność

 

Chcemy żebyś brała/ brał aktywny udział w współtworzeniu:

 

 • Wyjątkowego bezpiecznego miejsca skoncentrowanego na podniesieniu jakości życia i zdrowiu pacjentki/ pacjenta
 • Społeczności pacjentów

 

Wymagamy:

 

 • Tytułu lekarza/lekarki specjalisty, bądź lekarza/lekarki w trakcie specjalizacji
 • Samodzielności i doskonałej organizacji pracy
 • Uważności, cierpliwości, empatii, umiejętności radzenia sobie ze stresem połączone z wysoką kulturą osobistą
 • Umiejętności dobrej obsługi komputera
 • Posiadania własnego wyposażenia w postaci komputera z kamerą internetową
 • Dostępu do “szybkiego” i stabilnego połączenia z internetem
 • Bardzo dobrej praktycznej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie
 • Wyłączności w zakresie świadczenia usług terapii specjalistycznej (cannabis) w czasie trwania współpracy

 

Mile widziane:

 

 • Specjalizacja z zakresu psychiatrii, neurologii, anestezjologii
 • Doświadczenie w prowadzeniu terapii konopnej
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego pozwalającej na kontakt z pacjentem

 

Oferujemy:

 

 • Stabilność współpracy
 • Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do Twoich kwalifikacji, doświadczenia oraz dostępności
 • Będziesz odgrywać kluczową rolę w współtworzeniu naszego przedsięwzięcia
 • Możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę B2B, umowę zlecenie
 • Elastyczne godziny pracy (poniedziałek - niedziela)
 • Bezpośredni dostęp do ekspertów branżowych
 • Szkolenia w zakresie terapii medyczną marihuaną
 • Szkolenia w zakresie prawidłowej waporyzacji i metod przyjmowania konopi
 • Szkolenia produktowe z dostępnych oraz nowo wprowadzanych leków
 • Dobrą organizację pracy (wsparcie zespołu obsługi pacjenta, kadry zarządzającej). Zespół obsługi pacjenta przeprowadza wstępną kwalifikację do terapii, w oparciu o formularz zgłoszenia pacjenta oraz przesłaną dokumentację medyczną, możesz także określić swoje preferencję oraz kryteria do kwalifikacji, w ten sposób będziesz prowadzić konsultacje jedynie z określoną grupą pacjentów spełniających Twoje kryteria

 

Jak wygląda proces rekrutacyjny:

 

Chcielibyśmy rozpocząć współpracę od września 2022.

 • Prześlij swoje zgłoszenie
 • Poczekaj na naszą odpowiedź
 • Podczas pierwszego spotkania posłuchamy o Twoim doświadczeniu, oczekiwaniach i wyobrażeniach a następnie ustalimy w jakim stopniu nasze wspólne oczekiwania i wyobrażenia się pokrywają
 • Podczas drugiego spotkania omówimy naszą propozycję oraz plan szkoleniowy oraz rozpoczęcia współpracy
 • Podpisanie umowy i witaj na pokładzie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PhytopurBio dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka PHYTOPUR BIO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie: ul. Wołoską 16, 02-675, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000968820 NIP: 5213970446, zwana dalej Spółką. 2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w stosunku do danych dobrowolnie przez Panią/Pana przekazanych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako czynności zmierzające do zawarcia umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 3) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 4) Podanie wszystkich danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane kontaktowe – stanowi wymóg ustawowy i jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy. 5) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego; przez okres roku po zakończonej rekrutacji – jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądania przesłania ich innemu Administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że dane przetwarzane są na podstawie wyrażanej zgody oraz są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.. 8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podobne oferty w Twojej okolicy:

Lekarz rodzinny

Wymiar: Do uzgodnieniaWażna do: 07.09.2022

Lekarz Neurolog

Wymiar: Pełen etatWażna do: 07.09.2022