Kierownik SOR - OPOLE

Numer referencyjny oferty pracy: 
21501
Stanowisko: 
Rodzaj placówki: 
Formy zatrudnienia: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 

O nas,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) w Opolu rozwija się dynamicznie jako jednostka kliniczna. Rozszerzamy zakres świadczeń medycznych, co daje pole do rozwoju zawodowego w wielu profesjach medycznych i niemedycznych. Na modernizacje i doposażenie w nowoczesny sprzęt w ostatnich latach pozyskaliśmy 150 mln zł., oddaliśmy do użytku centra badawcze, w których prowadzone są badania kliniczne. To korzyść dla pacjentów, ale także dla chcących rozwijać się naukowo i poszukujących atrakcyjnego miejsca pracy. USK w Opolu w 2021r. został laureatem m. in. Opolskiej Nagrody Jakości oraz uzyskał certyfikat ministra zdrowia potwierdzający spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. Nasz szpital tworzy kadra doceniana za swe osiągnięcia również na arenie międzynarodowej. Zapraszamy do naszych zespołów! Jesteś zainteresowana/y? Aplikuj!

Poszukujemy osoby na stanowisko:  Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zakres zadań:

Kierowanie oddziałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie oddziału i właściwą opiekę medyczną pacjentom, a w szczególności:

 • zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentami wg obowiązujących standardów leczenia,
 • planowanie i organizowanie pracy podległego zespołu,
 • motywowanie pracowników do pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji,
 • sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem oddziału oraz dokumentacją medyczną,
 • prowadzenie kontroli nad Punktem Przyjęć Planowych oraz Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną,
 • dbanie o przestrzeganie praw pacjentów, kontrolowanie dyscypliny pracy,
 • dokonywanie analiz kosztów oraz czuwanie nad ich racjonalizacją, 
 • utrzymywanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego w oddziale, przestrzeganie przepisów ustawowych oraz wewnątrzzakładowych,
 • współpracowanie z komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie leczenia pacjentów.

Oferujemy:

 • każdą formę zatrudnienia,
 • dużą samodzielność i wpływ na kształt oraz funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
 • perspektywę wieloletniego zatrudnienia,
 • możliwość szkoleń w ośrodkach klinicznych w Polsce i za granicą, szansę rozwoju naukowego,
 • liczne dodatki do wynagrodzenia, m.in.: za wysługę lat, udział w programach medycznych, za stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego, tytuł naukowy profesora, dodatek specjalny za realizację zadań o szczególnym charakterze, dodatek funkcyjny,
 • dodatkowo oferujemy nagrody jubileuszowe, premie roczne, pakiet socjalny, dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji,
 • zapewniamy komfortowe warunki pracy w zmodernizowanym oddziale oraz ciągły rozwój w kierunku usprawniającym działalność oddziału,
 • do dyspozycji parking pracowniczy,
 • możliwość najmu na atrakcyjnych warunkach finansowych lokalu mieszkalnego dla pracowników USK.

Kontakt:

Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, jakie tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji (CV, dyplomy potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe, prawo wykonywania zawodu, list motywacyjny). Zapraszamy do nawiązania współpracy!

Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce RODO

Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w "Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce RODO.

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: