Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Numer referencyjny oferty pracy: 
20644
Stanowisko: 
Specjalizacja: 
Rodzaj placówki: 
Formy zatrudnienia: 
Wymiar etatu: 
Lokalizacja: 
Miejscowość: 
Dzielnica: 

Szpital Południowy w Warszawie poszukuje do swojego zespołu doświadczonego Lekarza Specjalisty do Kierowania Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej  Terapii. Zapewniamy komfortowe warunki pracy w jednym z najnowszych szpitali w Polsce, oraz formę zatrudnienia dogodną dla kandydata.

Zapraszamy do aplikowania.

Aplikując na ogłoszenie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych poprzez firmę SZPITAL SOLEC Sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926 ze zm.). Ponadto wypełniając formularz aplikacyjny oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.


Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Solec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 93, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail itd.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksander Jakowlew, e-mail: a.jakowlew@cmsolec.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom (w przypadku udostępniania danych innym podmiotom np. biuru rachunkowemu, specjalistycznej przychodni lekarskiej należy podać konkretnie jakiemu podmiotowi będą przekazywane w oparciu o umowę powierzenia). Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata.

Skontaktuj się z pracodawcą

Jeśli jesteś zainteresowany tą ofertą pracy skontaktuj się z pracodawcą i prześlij mu swoje CV.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać te zgody. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podobne oferty w Twojej okolicy: